pàgina

Visita a la fàbrica

Taller de mecanitzat d'alumini

Taller de mecanitzat d'alumini

Taller de muntatge

Taller de muntatge

Taller d'injecció

Taller d'injecció

Taller de Pintura

Taller de Pintura

Taller d'estampació

Taller d'estampació

Taller de proves

Taller de proves

Magatzem (productes acabats)(1)

Magatzem (productes acabats)

Magatzem (matèries primeres)

Magatzem (matèries primeres)

Magatzem (semiproductes)

Magatzem (semiproductes)


Construeix la teva pròpia PDU