pàgina

Notícies

A causa de l'augment del volum i la complexitat de les dades que es generen i processen, els centres de dades s'han convertit en un component essencial de la infraestructura informàtica moderna, alimentant tot, des d'aplicacions i serveis basats en núvol fins a plataformes de xarxes socials i llocs web de comerç electrònic.La tendència dels centres de dades està en constant evolució, impulsada pels avenços tecnològics i els canvis en les necessitats empresarials.Com seràPDU intel·ligentajudar el centre de dades a desenvolupar-se en aquestes tendències?

La computació en núvol: La computació en núvol està impulsant la necessitat d'una infraestructura de centre de dades flexible i escalable, inclosa la distribució d'energia.Les PDU intel·ligents poden ajudar a proporcionar la flexibilitat i l'escalabilitat necessàries per donar suport a la informàtica en núvol, ja que permeten als administradors supervisar i controlar de forma remota l'ús d'energia al centre de dades.

La computació en núvol

Informàtica Edge: A mesura que la informàtica perifèrica es fa més popular, els centres de dades s'estan desplegant en ubicacions noves, inclosos entorns remots o durs.Les PDU intel·ligents amb funcions com la supervisió i el control ambientals poden ajudar a garantir que aquests centres de dades de punta funcionin de manera eficient i fiable.

Virtualització: La virtualització permet que diverses màquines virtuals s'executin en una única màquina física i, com a resultat, el consum d'energia pot arribar a ser més complex.Les PDU intel·ligents poden proporcionar un seguiment i informes d'energia en temps real per a cada màquina virtual, permetent una millor gestió i assignació dels recursos d'energia.

Xarxes definides per programari: Les xarxes definides per programari permeten una major agilitat i flexibilitat en la xarxa del centre de dades, però també requereix un control més precís sobre l'ús d'energia.Les PDU intel·ligents amb funcions programables poden ajudar els administradors a automatitzar el control de l'alimentació, que és essencial per a les xarxes definides per programari.

Intel · ligència artificial: Les PDU intel·ligents es poden integrar amb algorismes d'intel·ligència artificial per ajudar a optimitzar el consum d'energia i identificar possibles problemes abans que siguin crítics.Per exemple, els algorismes d'IA poden analitzar els patrons d'ús d'energia per identificar oportunitats per millorar l'eficiència energètica o per predir les fallades dels equips abans que es produeixin.

AI

Energia renovable: A mesura que els centres de dades avancen cap a una major sostenibilitat, les PDU intel·ligents poden ajudar a gestionar l'ús de fonts d'energia renovables com l'energia solar i eòlica.En proporcionar un seguiment en temps real de la producció i el consum d'energia, les PDU intel·ligents poden ajudar a garantir que el centre de dades funcioni amb energia neta alhora que mantenen alts nivells de fiabilitat i temps d'activitat.

Newsunn ofereix una bona solució amb un preu assequible per a la PDU intel·ligent amb funció de mesura i commutació.Contacta amb nosaltres ara i personalitza el teuPDU intel·ligentper al vostre centre de dades.TenimPDU de mesura IEC, PDU trifàsica IEC i Schuko amb mesurament total, etc.


Hora de publicació: 27-mar-2023

Construeix la teva pròpia PDU